In een dichtbevolkt land als Nederland werkt transportreclame op zijn best. Nederlanders verplaatsen zich met hun personenwagens intensief over ons uitgebreide en drukke wegennet, net als de vrachtwagens die continu in de weer zijn met het ophalen en afleveren van een grote diversiteit aan goederen. Vanwege dit intensieve verplaatsingsgedrag van zowel het publiek als de vrachtwagens is transportreclame een medium waarmee bij het grote publiek (13+) een hoog bereik wordt gerealiseerd.

Gemiddeld rijden vrachtwagens vijftig uur per week op de weg en leggen 120.000 kilometer per jaar af. Veel van deze tijd (75%) en kilometers worden afgelegd op de drukkere (rijks)wegen van het land. Daarnaast staat een vrachtwagen gemiddeld tien uur per week stil voor het laden of lossen van goederen bij winkels, tankstations, bedrijven, scholen, sportcomplexen, publieke gebouwen, et cetera.

De Nederlandse bevolking legt jaarlijks ruim 195 miljard vervoerskilometers af, waarvan 150 miljard (77%) met de auto (als bestuurder of passagier). De individuele Nederlander verplaatst zich gemiddeld 3,1 keer per dag over een gemiddelde afstand van 32 kilometer. Gemiddeld besteedt de Nederlander 60 minuten per dag aan het zich verplaatsen op de openbare weg.

Onderzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wijst uit dat er op de snelweg gemiddeld 1.070 personenauto’s per uur (= 17,8 per minuut) in dezelfde richting langs een vrachtwagen rijden. Uit gegevens van het CBS blijkt dat er gemiddeld 1,57 personen in een personenauto zitten, wat op de snelweg iets lager ligt (1,2). Het bruto bereik van reclame op de achterzijde van een vrachtwagen op snelwegen is dan: 17,8 x 1,2 = 21,4 contacten per minuut. Dit zijn zogeheten OTS-contacten, waarbij OTS staat voor Opportunity To See (mogelijkheid om -de reclame- te zien).

Transportreclame beweegt zich midden in het straatbeeld en laat zich niet wegzappen (tv), wegklikken (internet), afzetten (radio) of omslaan (print). Transportreclame realiseert daarentegen hoofdzakelijk gedwongen contacten, je kunt er veelal letterlijk niet omheen.
In combinatie met het grote formaat van de reclame-uiting en de suggestieve werking van vrachtwagens zorgt dit voor een hoge impact, die vervolgens weer leidt tot een relatief goede reclameherinnering.


Onderzoek

Om de effectiviteit van uw campagne te meten, bestaat de mogelijkheid van een effectmeting. Met een meting vr de campagne en een meting n de campagne wordt vastgesteld in welke mate de campagne is gezien door de doelgroep en heeft bijgedragen aan het vergroten van de bekendheid van product, dienst of actie.
De effectmeting wordt uitgevoerd door een gerenommeerd onderzoeksbureau en geeft u een goed inzicht in de resultaten die met het Transportreclame worden behaald.

Met gebruik van gegevens die beschikbaar zijn vanuit onderzoek naar het bereik van reclame op rijdende objecten, is het mogelijk vooraf een algemene indicatie te geven van het bereik en de gemiddelde contactfrequentie van Transportreclamecampagnes.