Transportreclame.nl is een bundeling van kennis en ervaring van mensen en bedrijven die al jarenlang actief zijn met één passie: het professioneel inrichten en uitvoeren van effectieve buitenreclameprojecten.

Samen met de transportbranche heeft Transportreclame.nl reeds in 2000 een nieuw reclamemedium ontwikkeld: Transportreclame, de toepassing van vrachtwagens als reclamemedium. Wij beschikken over een bestand van honderden vrachtwagens in diverse formaten, die dagelijks in heel Nederland hun routes rijden en waarmee zowel landelijk als regionaal zeer in het oog springende reclamecampagnes kunnen worden uitgevoerd.

Uitgangspunt bij de realisatie van reclamecampagnes is onze full service filosofie: het gehele traject wordt vanaf de aanvraag tot en met de uitvoering door ons verzorgd.

In het realisatietraject staan twee zaken centraal: kwaliteit en professionaliteit. Binnen deze randvoorwaarden hebben wij een zorgvuldige selectie gemaakt van transportbedrijven, drukkerijen en montagebedrijven waar wij mee samenwerken. Dit resulteert in een reclamemedium dat zowel gezien zal, als gezien mag worden.