De tarieven van Transportreclame.nl zijn, ook in vergelijking met andere vormen van buitenreclame, bijzonder gunstig. Het tarief (excl. BTW) is all-in en dekt (vanaf de aanlevering van het ontwerp) alle kosten, bestaande uit: de mediahuur, de productie van de full colour reclamematerialen, de montages en (na aflooop) de demontages.

Enkele voorbeelden van campagnes en tarieven:

type
vrachtwagen
product
-vorm
aantal
wagens
aantal
weken
bereiks
-gebied
netto
totaaltarief
tarief per
vlak*/per week
Algemeen ClearView 20 13 Randstad € 11.305,- € 43,50
Algemeen ClearView 100 8 Nederland € 34.085,- € 42,60
Distr.wagen SuperView 25 13 Nederland € 30.600,- € 47,10
Distr.wagen TotalView 25 13 Nederland € 38.250,- € 58,85
Citytruck SuperView 25 13 Nederland € 46.410,- € 71,40
Trailer TotalView 10 52 Nederland € 70.125,- € 67,45

In deze netto tarieven is de zogeheten bureaucommissie (korting) van 15% reeds verwerkt.

* Bij de productvormen SuperView (zijkanten) en TotalView (zijkanten + achterkant) is sprake van twee onafhankelijk zichtbare reclamevlakken per vrachtwagen. Het publiek ziet ofwel de achterkant (veelal in combinatie met één van de zijkanten), ofwel één zijkant (al of niet in combinatie met de achterkant).Via onze contactpagina kunt u de tariefkaarten van Transportreclame.nl opvragen. Maar wij zijn u ook graag van dienst met een advies en een offerte voor een campagne die exact aansluit op uw specifieke wensen en het effect zal sorteren dat u voor ogen staat.